Hỗ trợ khách hàng
Thanh toán linh hoạt
Giao hàng toàn quốc
Hotline: 0987 315 988

Thang inox DELI

Thang inox DELI 3 bậc:
+ Kích thước mở: 855 x 540 x 1340 mm
+ Kích thước xếp: 1395 x 540 x 100 mm
+ Khối lượng: 6.18Kg
+ Khả năng chịu tải: 150Kg

Thang inox DELI 4 bậc:
+ Kích thước mở: 870 x 540 x 1465 mm
+ Kích thước xếp: 1535 x 540 x 100 mm
+ Khối lượng: 7.26Kg
+ Khả năng chịu tải: 150Kg

Thang inox DELI 5 bậc:
+ Kích thước mở: 1125 x 540 x 1675 mm
+ Kích thước xếp: 1800 x 540 x 100 mm
+ Khối lượng: 8.63Kg
+ Khả năng chịu tải: 120Kg

Thang inox DELI 6 bậc:
+ Kích thước mở: 1130 x 540 x 2010 mm
+ Kích thước xếp: 2100 x 540 x 100 mm
+ Khối lượng: 10.4Kg
+ Khả năng chịu tải: 120Kg

Thang inox DELI 7 bậc:
+ Kích thước mở: 1160 x 540 x 2260 mm
+ Kích thước xếp: 2300 x 540 x 100 mm
+ Khối lượng: 11.98Kg
+ Khả năng chịu tải: 100Kg

Thang inox DELI 8 bậc:
+ Kích thước mở: 1410 x 540 x 2500 mm
+ Kích thước xếp: 2600 x 540 x 100 mm
+ Khối lượng: 13.57Kg
+ Khả năng chịu tải: 100Kg

Thang inox DELI 9 bậc:
+ Kích thước mở: 1655 x 550 x 2715 mm
+ Kích thước xếp: 2840 x 550 x 100 mm
+ Khối lượng: 15.22Kg
+ Khả năng chịu tải: 100Kg

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

0987 315 988

ZALO
FACEBOOK